Ubezpieczenia po polsku

Szukasz partnera w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych na terenie Niemiec?

Oferujemy Państwu:

• Niezależną, kompetentną analizę i doradztwo
• Szeroki wachlarz ofert i optymalne rozwiązania
• Doświadczoną i szybką pomoc w realizacji szkód ubezpieczeniowych
• Wszystkie przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe na terenie Niemiec
• 100% bezpłatny serwis dla naszych klientów

Kontakt telefoniczny:

Tel.: 0651 69936254
Mobil: 01713405874

Zapraszamy do rozmowy!

Krankenversicherung - ubezpieczenie zdrowotne

Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech jest podstawą. Bez dopełnienia tej formalności nie podejmiesz pracy jako osoba zatrudniona ani nie zarejestrujesz się w urzędzie pracy.

W Niemczech istnieją dwa równoległe systemy ubezpieczenia zdrowotnego - ustawowy i prywatny. Przeciętny niemiecki pracownik jest ubezpieczony w jednej z kilkuset niemieckich ustawowych kas chorych, którą może wybrać dobrowolnie. W ustawowej kasie chorych płaci się składkę zależną wyłącznie od dochodu ubezpieczonego, w tej chwili średnio 14,6 proc. pensji (połowę płaci pracodawca, połowę zatrudniony). Osoby zarabiające więcej niż 4,8 tys. euro brutto miesięcznie
mogą ubezpieczyć się w prywatnej kasie chorych, działającej na zasadach rynkowych albo też dobrowolnie pozostać w kasie ustawowej.

Decydując się na jeden z systemów ubezpieczenia zdrowotnego wiedz, że prywatne kasy chorych są finansowo korzystne dla osób zdrowych, młodych i samotnych, gdyż składki są w nich zależne od wieku i stanu zdrowia.
  • w kasach ustawowych niepracujący współmałżonek i dzieci objęte są ubezpieczeniem bezpłatnie – w prywatnych trzeba płacić osobną składkę za każdego członka rodziny 
  • po dokonaniu wyboru, nie jest możliwe przepisanie się z kasy prywatnej do kasy ustawowej! Oczywiście są wyjątki, które pomożemy sprawdzić indywidualnie,
  • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą nie muszą ubezpieczać się w systemie prywatnym. Istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia ustawowego (Freiwilige Versicherung mit der Zustimmung von der Krankenkasse) lub prywatnego ubezpieczenia. Pytania ubezpieczeniowe na zywo!

Ciągła pracą i obowiązki, brak czasu i jeszcze tyle formalności?? Wychodząc na przeciw digitalizacji i naszym klientom uruchamiamy możliwość umówienia się na spotkanie na Skype! Niektóre sprawy ubezpeiczeniowe lepiej jest omówić w cztery oczy, chociażby przez kamerę 😊 nie ważne z jakiej część Niemiec jesteś, już nie musisz wychodzić z domu by się z nami zobaczyć. Na termin można się umówić poprzez wyslanie do nas maila lub telefonicznie!


Emerytura dla osób prowadzących działalność

Wielu przedsiębiorców płaci wysoki podatek dochodowy nie mając pomysłu na jego obniżenie, szuka inwestycji w rozwój firmy poprzez zakup dodatkowych pojazdów czy maszyn oraz tym samym nabywają dodatkowych zobowiązań finansowych. Jedną z możliwości uniknięcia podatku poprzez inwestycję w siebię jest właśnie fundusz emerytalny z korzyściami podatkowymi, czyli taki który możemy odliczyć od podatku. 
Elastyczność składki pozwala nam na dopasowanie jej do dochodu a tym samym umożliwia budowanie kapitału poprzez oszczędności podatkowe.

Ulgi podatkowe

Dotacje państwowe do emerytury dla osób prowadzących działalność mają tutaj postać ulg podatkowych. Cześć składek ubezpieczeniowych można bowiem odliczyć od podatku, z roku na rok coraz więcej. W roku 2017 r. będzie można odliczyć 84% składek, w roku 2018 r. – 86%, i tak aż do roku 2025 r., kiedy będzie można odliczyć 100% składek ubezpieczeniowych.

Przykładowo, przeznaczając na Basis Rente 250 € miesięcznie, możemy odliczyć od podatku dodatkowo 3.000€ rocznie, co przy założeniu 30%-ej stopy podatkowej, daje nam oszczędność na poziomie 900€. Zamierzenie państwa jest przy tym takie, by osiągnięte w ten sposób oszczędności zostały również przeznaczone na przyszłą emeryturę.

Maksymalna kwota, którą można uwzględnić w rozliczeniu podatkowych w ramach tzw. Sonderausgaben (zaliczają się do tego również składki na państwowe ubezpieczenia emerytalne) wynosi rocznie 20.000€ dla osób samotnych i 40.000€ dla małżeństw. Jest to więc szczególnie atrakcyjne dla osób dobrze zarabiających.

Elastyczne rozwiązania

W okresie oszczędzania ubezpieczenie Basis Rente jest bardzo elastyczne. Daje możliwość zmniejszania lub zwiększania wysokości składkizawieszania wpłacania składki na pewien czas w przypadku problemów finansowych, jednorazowych dopłat (np. w wysokości prognozowanego podatku), czy wreszcie całkowitego zawieszenie wpłacania składek. W ostatnim przypadku zgromadzone dotychczas oszczędności pozostają na koncie klienta i zostają wypłacone razem z osiągniętym oprocentowanie w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego (67. rok życia).

Indywidualna ofertę dopasowaną do Państwa dochodu i potrzeb w wieku emerytalnym otrzymają Państwo u nas. Zapraszamy na niezobowiązujacą rozmowę. 


Ubezpieczenie dla studentów

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla studentów z zagranicy

Wszyscy studenci z zagranicy, którzy rozpoczynają studia na niemieckim uniwersytecie lub innej szkole wyższej, muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne. W Republice Federalnej Niemiec studenci mogą się ubezpieczyć w ramach dwóch systemów:

  • w ustawowej kasie chorych (GKV) lub 
  • w prywatnej kasie chorych (PKV).

Należy zwrócić uwagę na to, że zasadniczo obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy wszystkich studentów. Aby zapisać się na studia w szkole wyższej, należy przedłożyć zaświadczenie o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego. Bez dowodu posiadania ubezpieczenia zdrowotnego nie można zapisać się na studia w Niemczech.

Jakie są zalety państwowej a jakie prywatnej kasy chorych oraz porównanie świadczeń i składek otrzymają Państwo u naszego doradcy.

Wypowiedzenie ubezpieczenia auta w Niemczech

Większość umów ubezpieczenia auta kończy się wraz z końcem roku czyli 31 grudnia. Aby zmienić ubezpieczenie pojazdu należy złożyć pisemne wypowiedzenie co najmniej miesiąc przed końcem umowy - do 30 listopada. Tego dnia wypowiedzenie musi znaleźć się u ubezpieczyciela.

Ważne jest aby pismo zostało wysłane za potwierdzeniem np listownie jako Einschreiben lub Faxem.

Zanim zrezygnują Państwo z dotychczasowego ubezpieczenia auta, należy pomyśleć o nowej ofercie KFZ Versicherung - podstawowe OC jest obowiązkiem w Niemczech. Tylko wtedy mamy gwarancje, że zmiana ubezpieczenia będzie bezproblemowa i na czas. W przypadku nie wykazania nowego ubezpieczenia, auto może zostać wyrejestrowane przez Urząd komunikacyjny. 

Jeżeli ubezpieczyciel nagle podniósł składkę, mimo że jeździliśmy cały rok bezwypadkowo oraz świadczenia wynikające z polisy OC auta nie zostały zwiększone to mamy prawo do Sonderkuendigung czyli wypowiedzenia natychmiastowego umowy.

Wzór wypowiedzenia ubezpieczenia auta :


Imię i nazwisko osoby ubezpieczonej
adres osoby ubezpieczonej


Nazwa i adres ubezpieczalni

Data:
Kündigung meiner Kfz-Versicherung
(wypowiedzenie ubezpieczenia auta)
Versicherungsschein-Nr.:
(numer ubezpieczenia z polisy)
Amtliches Kennzeichen:
(numer rejestracyjny pojazdu)


Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit kündige ich meine Kfz-Versicherung fristgerecht zum Ende des laufenden Versicherungsjahres.

(Szanowni państwo niniejszym wypowiadam ubezpieczenie auta zgodnie z terminem wypowiedzenia do końca roku).

Bitte bestätigen Sie den Eingang dieses Schreibens sowie den Kündigungstermin.
Von Rückholversuchen bitte ich Abstand zu nehmen.
(Proszę o potwierdzenie otrzymania mojego wypowiedzenia oraz jego terminu oraz zaprzestania prób przekonania mnie do kontynuacji umowy.)

Mit freundlichen Grüßen,
(Z poważaniem)
Własnoręczny podpis!