Niemiecki system socjalny w 2015 roku

Wraz z początkiem 2015 roku wchodzi w życie nowa ustawa, która przewiduje wzrost kosztów ubezpieczenia społecznego. Wprowadzenie nowych przepisów odczują finansowo zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Zmiany dotyczą przesunięcia progu dochodowego, który określa wysokość odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne pracownika lub pracodawcy.
Górna granica odprowadzanych składek na emerytury i zasiłki dla bezrobotnych zwiększy się z 5.950 Euro do 6.050 Euro. Stawka 6.050 Euro obowiązuje na terenie zachodnich Niemiec.

Nieco inna stawka obowiązuje we wschodniej części kraju. Do końca 2014 roku jest to 5.000 Euro, a po zmianach od stycznia 2015 roku wzrasta ona do 5.200 Euro w miesiącu.

Zgodnie z nową ustawą przygotowaną przez niemieckie Ministerstwo Pracy zwiększone składki na ubezpieczenie społeczne to 22 Euro więcej w skali jednego miesiąca. Wysokość składek na ubezpieczenie chorobowe i pielęgnacyjne wzrasta o 75 Euro - do progu 4.125 Euro. Przeliczając w skali jednego miesiąca to dodatkowe 6,23 Euro.

Niemieccy politycy chcą także od 2015 roku zapewnić emeryturę pracowniczą dla każdego zatrudnionego pracownika. W mediach co pewien czas powraca temat ubogich emerytów. Niemiecka partia polityczna CDU podjęła się rozwiązania tego problemu. Zdaniem polityków należy wprowadzić nakaz obowiązkowego odprowadzania składek na emeryturę zakładową. Oznacza to, że każda na nowo zawarta umowa o pracę powinna zawierać wiążący zapis o odprowadzaniu skladek na rzecz pracowniczych programów emerytalnych.

Państwowe ubezpieczenie zdrowotne

Czy wiesz, że od stycznia 2015 roku zmieniły się składki socjalne dla osób zatrudnionych?

Składka na państwowe ubezpieczenie zdrowotne wynosi aktualnie 14,6 %, ubezpieczalnia może jednak doliczyć tak zwany Zusatzbeitrag czyli składkę dodatkową, która od kasy do kasy może być różna.

Chcesz się dowiedzieć jak obniżyć składkę na państwowe ubezpieczenie zdrowotne?

Szukasz państwowej kasy chorych z serwisem również w języku polskim? Zgłoś się do nas aby dokonać wszelkich formalności!