Prywatne ubezpieczenie ochrony cywilnej OC

Ubezpieczenie jest jednym z ważniejszym, które należy posiadać mieszkając w Niemczech. Chroni ono Ciebie, przed możliwymi konsekwencjami finansowymi w momencie wyrządzenia szkody na dobrach materialnych osób trzecich!

Co obejmuje ubezpieczenie ochrony cywilnej?
Ubezpieczone są szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w momencie tymczasowego przebywania poza granicami Niemiec, na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz na całym świecie, pod warunkiem zameldowania na terenie Niemiec oraz posiadania niemieckiego konta bankowego.

Kogo chroni ubezpieczenie?

W taryfie dla rodziny ubezpieczeniem objęty jest sam ubezpieczony oraz żona a także nieletnie dzieci ubezpieczonego lub nie pochodzące ze związku małżeńskiego, dzieci z adopcji lub dzieci będące u ubezpieczonego w rodzinie zastępczej. Ubezpieczeniu podlegają także pełnoletnie dzieci podczas gdy te podejmują dalszą naukę. Ubezpieczeni są także rodzice ubezpieczonego, zamieszkujący wspólnie. Ubezpieczone są także trwale zamieszkujące gospodarstwo domowe ubezpieczonego, osoby wymagające stałej opieki pielęgnacyjnej orzeczonej przynajmniej na 1 Stopniu/Pflegestufe 1.

Współubezpieczone są także osoby chwilowo przebywające w gospodarstwie domowym ubezpieczonego np. uczniowie na wymianie szkolnej, Aupair, nieletnie dzieci będące na noclegu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym gdzie i jak ubezpieczyć siebie oraz rodzinę?

Skontaktuj się z jednym z naszych doradców

Serwis ubezpieczeniowy w Niemczech

Twój partner w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych w Niemczech:

  • niezależna, kompetentna analiza i doradzwto
  • szeroki wachlarz ofert i optymalne rozwiązania
  • zdrowotny program bonusowy dla klientów prywatnych i firmowych
  • oszczędności składek socjalnych dla pracowników i pracodawców
  • doświadczona pomoc w realizacji szkód ubezpieczeniowych
  • możliwości obniżenia podatku dochodowego
  • państwowe dofinansowania do emerytury
  • progoza państwowych świadczeń w wieku emerytalnym lub w przypadku niezdolności do pracy

Ubezpieczenia po polsku

Szukasz partnera w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych na terenie Niemiec? Oferujemy Państwu: • Niezależną, kompetentną analizę i d...